A 2021-es év nagyon nehéz év volt: ennek ellenére a NyOK megújult elnöksége és felügyelő bizottsága mindent megtett a szervezet működő képességéért, s ma felfelé ívelő pályán van a tevékenysége.

2022 év folyamán azonban a COVID után kialakult nem könnyebb helyzettel kellett szembesülnünk, azzal, hogy sokan nem mernek részt venni a tagszervezetek programjaiban, nem számoltunk a magas inflációval, az energia válsággal, a szomszédunkban dúló háború hatásával, a kormány bevezette rendeleti kormányzással. Ennek ellenére igyekeztünk az eltervezett programot magas színvonalon megvalósítani.

Ez a rendszeres kibővített elnökségi üléseknek is köszönhető, amelyeken az időseket érintő kormányzati intézkedéseket megvitatva rendszeresen közleményeket, tájékoztatókat adunk ki, fórumokat rendeztünk.

A NYOK legfontosabb feladata a nyugdíjasok, az időskorúak biztonságának érvényre juttatása. Kiemelt feladatunk továbbra is a hiteles tájékoztatás.

Folyamatosan igyekeztünk kapcsolatot tartani a tagszervezetekkel, elnöki körlevelek, hírek, tanulmányok, különböző tájékoztató anyagok közreadásával.

Az év első felében az országgyűlési választások miatt különösen nagy hangsúlyt fektettünk a hiteles tájékoztatásra, hogy tagságunkon túl minél szélesebb réteg (különös tekintettel a kistelepülésen élő, nem szervezett idősekre), valós információhoz juthasson. (Pl.: Nyomtass Te is! önálló oldala)

A szervezet vezetősége 2022. évben is rendszeresen – havonta, ill. szükség szerint – ülésezett. Az elnökségi ülések napirendjei és határozatai igazodtak a képviselet aktuális feladataihoz, akcióihoz, megkülönböztetett figyelemmel az időseket érintő problémákra. Elsősorban szakmailag megalapozott és felelősségteljes, kezdeményező, tevékeny, határozott részvétellel.

A megújult honlapon igyekszünk megszervezni a naprakész információk közzétételét. A 2020-as évtől idős társaink többsége rákényszerült az internet használatára, de még mindig elmondhatjuk, hogy nem tudjuk tagszervezeteinket teljeskörűen ezen az úton elérni. Ezért tagszervezeteink egy része nem tudott folyamatosan és aktívan részt venni partnerszervezeteink web-es programjain.

 1. 1. SZERVEZETÉPÍTÉS
  A Nyugdíjasok Országos Képviselete, mint ernyőszervezet számára fontos, hogy idősek számára minél szélesebb körben elérhetővé tegye hiteles információit, ezért ennek érdekében fontos, ha növelni tudjuk tagszervezeteinek számát. 2022-ben a Veterán Rendőrök Országos Szövetsége, Havasi Zoltán ny. rendőr dandártábornok személyében kérte felvételét a NYOK-ba. A szervezet végleges befogadására az Országos Képviseleti Tanács tavaszi ülésének alkalmával kerül sor.
 1. 2. RÉSZVÉTEL AZ ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEKBEN, TOVÁBBÁ NEMZETKÖZI ÉS HAZAI SZERVEZETEK ÉS SZÖVETSÉGEK MUNKÁJÁBAN
  A 2022. évben a NYOK továbbra is igyekeztünk a körülmények adta lehetőségekkel élve a kiterjedt szövetségi politikát fenntartani.
  Folyamatosan részt vettünk a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) szakszervezeti konföderációk és más szakszervezetek munkájában.

Figyelemmel kísérjük és bekapcsolódunk az EU idősekre vonatkozó ajánlásainak megvalósításába. Kapcsolatban állunk a FERPA és az EURAG nemzetközi szervezetével. Kiemelkedő a nemzetközi (kb. 10 millió nyugdíjas szakszervezeti tagot számláló) FERPA-ban való részvételünk, amelynek elnöke a SZEF tagszervezet Nyugdíjas Választmányának elnöke, dr. Mayer Lajos, Juhász László társelnökünk pedig végrehajtó bizottsági tag.

 1. 3. NYUGDÍJAS SZERVEZETEK EGYEZTETŐ TANÁCSA (NYUSZET)
  A NYOK 2019-ben egyik kezdeményezője volt a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET), létrehozásának, amelyet meghatározó, országos hatókörű nyugdíjas szervezetek alkotnak. A Tanács jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, működése nem érinti a tagszervezetek egyéb tevékenységét.

A NYUSZET tagjainak tagszervezetei (hét országos szervezet) folyamatos tájékoztatás útján kísérhetik figyelemmel azt a munkát, amely a NYUSZET keretében a szakértők segítségével folyik.

A nyugdíjas szervezetek közösen kialakított álláspontot képviselve kívánták megjeleníteni az idősek és nyugdíjasok érdekében megfogalmazott követelésüket a kormány felé. Ez többszöri próbálkozás ellenére sem talált meghallgatásra. Ezért a kidolgozott nyugdíjrendszert érintő átfogó javaslataival, a 2022. évi választásra készülő pártoknak kívánt segítséget adni az időseket érintő választási programjuk megfogalmazásában.

A munka folyamata:
1.Közös állásfoglalások kialakítása egyeztetéssel;
2.Közös állásfoglalás egységes képviselete kormányzat és civil szervezetek kapcsolatában;
3. A közös állásfoglalások eljuttatása a képviselt tagszervezetek felé munkájukat segítendő;
4. A NYUSZET arculatépítése és kommunikációs kapcsolatainak kialakítása a média hálózatában különböző média felületeken (sajtó, facebook, saját WEB)

A NYUSZET 2021. évi tevékenysége folyamán megszületett szakanyagait a választásra készülő pártok számára juttattuk el. Ezek a szakmai megalapozottsággal készült javaslatok az időseket és a nyugdíjrendszer kérdésköreit érintő sürgető feladatokat három témában tartalmazták. Ezek: Javaslat a Nyugdíjrendszer korszerűsítésére, Javaslat az idősügyi törvény megalkotására, végül Javaslat az Integrált Szociális és Egészségügyi Rendszer (ISZER) bevezetésére.

A szövetségi politika együttműködési keretei között végzett folyamatos munkáról a NYOK tagszervezetei rendszeresen írásbeli tájékoztatásban részesülnek.

 1. 4. FIT
  Aktív szerepet töltenek be a NYOK elnökségi tagjai a Fővárosi Idősek Tanácsának (FIT) munkájában. Öt elnökségi tagunk, valamint a Vasutas szervezetünk képviselője is a NYOK tagszervezetei közül került a Tanácsba. Ennek keretében részt vettünk a Fővárosi Esélyegyenlőségi Program előkészítő munkájában,
  valamint előkészítés alatt van a NYUSZET keretében készült ISZER, azaz a Javaslat az Integrált Szociális és Egészségügyi Rendszer megvalósítása a fővárosban, FISZER név alatt.
 1. 5. ORSZÁGOS NYUGDÍJAS FÓRUM
  A már hagyománnyá vált országos nyugdíjas szervezetek meghívásával egybekötött fórumot, az OKISZ Inkubátorházban március 21-én sikerült megtartanunk.

  • Ekkor Tömpe István, gazdaságpolitikus; Király Júlia gazdaságpolitikus; Holoda Attila, energiapolitikus; valamint Kanász-Nagy Máté, szociálpolitikus, előadásával segítettük idős résztvevőinket a napi politikai helyzetben eligazodni.
  • Októberben, az idősek hónapja alkalmából a Magyar Szakszervezeti Szövetség székházában szerveztük meg a fórumot. Ezen vendégünk volt Werner Thum, a Nyugdíjasok és Idősek Európai Szövetsége (FERPA) Végrehajtó Bizottságának tagja, az Osztrák Szakszervezeti Szövetség (ÖGB) nyugdíjas részlegének elnöke, aki dr. Mayer Lajos FERPA elnök meghívására számolt be a szomszéd országban élő idősek helyzetéről.
  • A továbbiakban Dr. Balázs Péter, volt külügyminiszter, és Dr. Gyarmati István, nagykövet, a Fejlődésért és Demokratikus Átalakulásért Alapítvány főigazgatója tartott aktuális keresztmetszetet a magyarországi és az európai helyzetről.
 1. 6. KIHELYEZETT ORSZÁGOS KÉPVISELETI TANÁCS (OKT)
  ülése: Zamárdi 2022. szeptember 5-7 között. Tartalmas programmal és jeles meghívott előadókkal 25 szervezet vezetőségi tagjainak részvételével sikerült megtartani Zamárdiban, az OKT kihelyezett ülését. Itt előadóink a gondoskodási válság és időspolitika témától kezdve a gazdaságpolitikai kérdéseken és a
  nyugdíjasok nemzetközi helyzetén keresztül számos hasznos téma felvetésével és megvitatásával tartott előadást. A két és fél napos találkozás moderátora Herczog László volt, előadók: dr. Mayer Lajos a FERPA elnöke, Lengyel László politológus, dr. Pogátsa Zoltán közgazdász, dr. Pusztai Erzsébet egészségügyi politikus, Rónai Sándor az EU parlamenti képviselője és dr. Hegyesiné Orsós Éva, az Életet az Éveknek szervezet elnöke. A rendezvény lebonyolítása és színvonala elismerést váltott ki a jelenlévők körében csakúgy, mint szervezeteikben a tovább adott információk szerint. Tervezzük és reméljük, sikerül gyarapodó részvétellel a már hagyománynak számító programot a jövőben is megszervezni, megtartani.

2. KIEGÉSZÍTÉS A PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓHOZ

A NYOK felelős és racionális gazdálkodásának köszönhetően a 2022. évet sikerült pozitív eredménnyel zárni.

Még mindig nem sikerült teljes mértékben rendezni a tagszervezetek tagdíjának ill. támogatásának kérdését, pedig költségvetést csak a várható bevételek ismeretében lehet(ne) felelősen elkészíteni.

Ez év tavaszán bankot változtattunk, az OTP helyett az ERSTE bank kedvező bankszámlacsomagját választottuk. Új számlaszámunk: 11600006-00000000-98352568

Megterveztük, hogy a következő 2023. évben, amikor a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET) soros elnöki posztjának betöltése a NYOK-ot illeti, a weboldalának további működési költségére – szerény pénzügyi kereteinkből – elkülönítünk annyit, hogy a hírfolyam folyamatos frissítése, szinten tartása megfelelően adja vissza azt a komoly munkát, amely a NYUSZET tagszervezetei és szakértői által folyamatosan zajlik.

Kérem a 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását!
Budapest, 2023. 02.28.

Papp Katalin
NYOK elnök