Az Idős Emberek Világnapján, október 1-jén az ENSZ idén az idősek elleni diszkriminációval, pontosabban a nemi alapú diszkrimináció kérdésével foglalkozni.

Általánosságban FERPA és szervezetei mindenféle bántalmazást elutasítanak, amit az idősebb emberek szenvednek, valamint azokat a negatív attitűdöket, amelyek elszigetelik őket és káros hatással vannak fizikai és mentális egészségükre.

Minden nap az idősek pénzügyi visszaélések áldozatai. Az intézményesített digitális világ, amely nem nyújt nekik támogatást, elszigeteli őket és megnehezíti a társadalmi és orvosi jogokhoz való hozzáférést, amire szükségük van, hogy méltósággal éljenek.

Az idősekkel kapcsolatos különböző botrányok nyilvánosságra kerülése megrázta a közvéleményt, de az érzelem nem elegendő.

FERPA elítéli a közhatóságok tehetetlenségét minden szinten ezen szörnyűség ellen, és azonnali intézkedéseket szólít fel, emberi és pénzügyi erőforrások rendelkezésre bocsátásával.

FERPA arra szólítja fel az államokat, hogy fogadjanak el kötelező érvényű nemzetközi emberi jogi eszközt, valamint nemzeti jogszabályokat és intézkedéseket, hogy garantálják az idősek hozzáférését az igazságszolgáltatáshoz, teljes tiszteletben tartva autonómiájukat. Ezek magukban foglalhatják a jogi segítségnyújtás biztosítását, különféle tanácsadási és támogató szolgáltatásokat, különböző és korhoz igazított formátumokat a jogi jogokról való információ megosztásához és panaszkezelési mechanizmusokhoz, csökkentett vagy elengedett peres költségeket, valamint javított hozzáférhetőséget.

Ez a nap lehetőség arra is, hogy FERPA megerősítse elkötelezettségét a nyugdíjasok és idősebb emberek társadalomban betöltött szerepének teljes elismerésére, hogy hozzáférhessenek jogaihoz és aktívan részt vehessenek az őket érintő politikákban. Az összes FERPA szervezet kihasználja az október 1-jének lehetőségét arra, hogy mozgósítson és meghallassa hangját, valamint azokét az idősebb embereket, akik gyakran némák maradnak.