Az ETUC Végrehajtó Bizottsága, amely 2022. március 1-jén ülésezett: Szolidaritását fejezi ki az ukrán nép, a munkavállalók és a szakszervezetek iránt.

Ismételten elítéli az Ukrajna elleni orosz támadást, követeli a katonai műveletek azonnali leállítását, az orosz csapatok távozását az országból, valamint a valódi párbeszéd és a békét elősegítő tárgyalások intenzitásának fokozását. Megbízza az ETUC titkárságát, hogy szorosan kövesse figyelemmel az ukrajnai és a szomszédos országokban kialakult helyzet alakulását, és tegyen meg minden szükséges lépést és intézkedést, amelyek célja az érintett szakszervezetek és munkavállalók segítése, valamint a háború megállítása, a béke, a demokrácia, a társadalmi fejlődés és igazságosság helyreállítása az országban.

Megbízza az ETUC titkárságát, hogy a 2022. március 16-17-i ülésen térjen vissza a Végrehajtó Bizottsághoz egy átfogóbb állásfoglalással az ukrajnai helyzetről. Támogatja az ETUC felhívását a következő területeken történő fellépésre:
• Lobbizzon az uniós intézményeknél és a nemzeti kormányoknál, valamint az Európa Tanácsnál az ETUC követeléseinek támogatása és a nyomás fenntartása érdekében.
• Támogasson minden szükséges intézkedést az orosz kormány és vezetés ellen, beleértve a szükséges szankciókat és az orosz termékek, áruk és szolgáltatások elleni bojkottálási kezdeményezéseket.
• Szorgalmazza az EU átmeneti védelemről szóló irányelvének gyors aktiválását.
• Segítsenek humanitárius folyosók létrehozásában a menekültek támogatására a régió országaiban és az összes többi uniós országban.
• Ismerje el a nők és gyermekek különleges helyzetét a konfliktusövezetekben, beleértve a nemi alapú erőszak, különösen a szexuális erőszak kockázatát.
• Segítsen biztonságos átjutást biztosítani az uniós határokon az Ukrajnában tartózkodó, schengeni vízummal nem rendelkező harmadik országok állampolgárai számára.
• Szorgalmazza a háború és a kapcsolódó szankciók társadalmi-gazdasági hatásainak minimalizálása érdekében a gazdaság, a szociális védelmi rendszerek és a foglalkoztatás támogatására irányuló rendkívüli intézkedések létrehozását/folytatását.

Telefon: +36-1 413-1614, +36-1 413-1615 Fax: +36-1 413-1605
Cím: Városligeti fasor 10. Budapest H-1068
Web: www.szef.hu E-mail: szef@szef.hu

• Támogassa a szakszervezeteket Ukrajnában és az orosz támadás következményeinek leginkább kitett országokban.
• Kezdeményezzenek mozgósító akciókat uniós és nemzeti szinten, beleértve egy globális szinten koordinálandó, Ukrajnáért szervezett akciónapot.
• Az ukrán szakszervezeteken keresztül nyújtsanak pénzügyi és humanitárius segítséget az ukrán lakosságnak – ebben a tekintetben szorgalmazzák a külön hozzájárulásokat az Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC) Szolidaritási Alapjához, illetve népszerűsítsék az ETUC és az ITUC által közösen elindított nyilvános platformot.
• Az ETUC rendelkezésére álló uniós projektalapok (UnionMigrantNet) átirányítása az EU határain és az EU területén tartózkodó ukrán menekültek megsegítésére.
• Az ETUC tartalékainak mozgósítása 500 000 euró erejéig, szintén az uniós források bevonása érdekében, az ukrán lakosságnak nyújtandó humanitárius segélyre, az ukrán szakszervezetekkel együttműködve.
• Létre kell hozni egy ETUC „Béke munkacsoportot” az ilyen akciók koordinálására, valamint egy ETUC „Békefigyelőt” a tagszervezetekkel és a tagszervezetek között történő információcsere céljából.

Az ETUC tagszervezeteként a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) is támogatja a fenti állásfoglalást, szolidaritását fejezi ki az ukrán szakszervezetekkel és polgárokkal, valamint lehetőségeihez mérten hozzájárul az ITUC Szolidaritási Alaphoz is.