Nyilatkozat

2022. október 1.: A FERPA és tagszervezetei az idősek jogaiért mozgósítanak

Az európai lakosság több mint 20%-a 65 év feletti. Ez a korcsoport azonban különösen megkülönböztetett a társadalomban. Az idős embereket gyakran félreértik, elutasítják, elszigetelik, sőt rosszul bánnak velük és ők szintén számos negatív sztereotípia áldozatai, mint az „ageizmus” és szexizmus: „az öregek költségesek”, amint ezt túl gyakran halljuk, mintha ez nyilvánvaló és igaz lenne.

A világot sújtó járvány rontotta helyzetüket, különösen a „kirekesztéssel”. „Láthatatlanná” váltak. Idős emberek százezrei
ebben az időszakban nem léphettek kapcsolatba családjaikkal, vagy a külvilággal. Azonban a társadalmi kapcsolatok létfontosságúak nem
csak számukra, de a társadalom egésze számára is. Ez az oka annak, hogy a FERPA (Nyugdíjasok és Idősek Európai Szövetsége) és tagszervezetei teljes mértékben elkötelezettek október 1-je iránt, amelyet 1990 óta az ENSZ az Idősek Nemzetközi Napjának
nyilvánított. De a FERPA számára több mint ünneplés, vagy egy napról való megemlékezés, vagy akár a „jó lelkiismeret” egy formája.
Ez a nap legyen az idősek jogaiért folytatott küzdelem és mozgósítás napja, olyan küzdelmeké és mozgósításoké, amelyekre egész évben
szükség van.

A FERPA támogatja az ENSZ idei mottóját, amely “emlékeztet arra a fontos szerepre, amelyet az idősebb nők játszanak a globális
kihívások kezelésében, valamint azok megoldásához való rugalmas és bátor hozzájárulásukra”. Az idősebb nők, akiket gyakran mellőznek és hátrányosan megkülönböztetnek még aktív korukban is, az ő létfontosságú szerepük kiemelése elengedhetetlen a FERPA számára. Azonban ez
elismerés csak akkor valósítható meg, ha számos alapvető jog érvényesül, amint azt a FERPA Kiáltványában az idősebb nők és
férfiak alapvető jogait illetően követeli.

A FERPA számára az első számú prioritás a szegénység elleni küzdelem, amely főleg az időseket érinti, és különösen a nőket. Ennek
érdekében elengedhetetlen a szegénységi szint feletti nyugdíjminimum, valamint Európa-szerte minden nyugdíjasnak a nők és férfiak elégséges és indexált nyugdíjhoz való joga azért, hogy mindenki méltóságban élhessen. Mind földrajzi és pénzügyi szempontból ugyancsak jog a minőségi és hosszú távú egészségügyi ápoláshoz való hozzáférés, a minden állampolgárral való törődés, melyet a tagállamok minden szinten a megfelelő anyagi eszközök ráfordításával biztosítsanak. Különösen fontos ebben az időben konkrét intézkedésekkel a
megfelelő energia és alapvető szolgáltatások biztosítása. A minőségi lakhatáshoz való jognak figyelembe kell vennie az idősek szükségleteit.

Végül, anélkül, hogy ez a lista teljes lenne, az idősebb nők bevonása és még sok más minden idős emberre vonatkoztatva, fontos, hogy ezt a politikák középpontjába kell állítani, garantálni a nemek közötti egyenlőséget és a részvételüket minden őket érintő döntésben. Ehhez a generációk közötti szolidaritás kell, hogy elkerüljük a nemzedékek közötti ellentétet.

A FERPA a segítségnyújtás minden formáját elutasítja, helyette valódi jogokat követel, amelyek elismerik, hogy az idős emberek képesek
saját döntéseiket meghozni, és olyan polgárok, akiknek minden szociális jogot élvezniük kell.

A FERPA és tagszervezetei ezért október 1-én mozgósítanak, amely a leginkább megfelelő jeles nap. Ezért a FERPA és tagszervezetei október 1-jén mozgósítanak a tagországtól függően megfelelő és releváns formában, hogy megfeleljenek ezeknek az igényeknek és közvetíteni tudják azokat a politikai döntéshozók minden szintjének. A FERPA a maga részéről továbbítja ezeket az ENSZ-nek, az európai intézményeknek és belsőleg az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) tagszervezeteinek.

IGEN az idősek jogaira, NEM a nyugdíjasok és idősek kizárására.